Aluprof
Kontakt
Alumarc s.r.o.
Lučina 8
739 39 Lučina

E-mail:info@alumarc.cz
Obchodní zastoupení
Ke stažení
certifikat 1
Certifikace dle
ČSN EN ISO 9001

Aluprof

MB-SR100

Z důvodu realizace kontraktů na dodávku a montáž kompletní fasády pro nový letecký terminál ve Varšavě firma ALUPROF vypracovala zcela nové technické řešení hliníkovo-skleněných plášťů. Jeho cílem bylo splnění nejnáročnějších požadavků, které byly na objekt kladeny. Toto bylo dosaženo nabídnutou koncepcí, estetikou a vzhledem hliníkových profilů.

 

Fasádu je možno rozdělit na dvě části, TERMINAL a PIRS, ve kterých byly použity následující systémy : pro část PIRS systém MB-SG60 a MB-SR100, pro část TERMINAL systém MB-SR80. Je třeba rovněž zdůraznit, že v tomto objektu jsou použity moderní skla firmy Glaverbel: Planibel Energy NT 10 mm–16mm Argon – Stratophone 66.1, které se vyznačují nejlepšími parametry -  zvukotěsnost, tepelná izolace a vysoká průhlednost. Příklad parametrů skla:

 

  • Light Transmission LT (%) 69
  • Light Reflection LR (%) 12
  • U-Value (W/m2 S) 1

 

PIRS – použitý systém skleněno-hliníkových fasád  MB-SG60 a MB-SR100 Fasáda Pirsu od úrovně +5.30 je proveden jako odchýlená závěsová stěna zasklená průhlednými dvojskly o tloušťce 39 mm.

 

Konstrukce, geometrie a vzhled:

Viditelná vnější šíře sloupků a příčníku je 60 mm. Rozměry profilů jsou projektovány s požadavky stavební techniky, fyziky a statiky. Úhel odchýlení od kolmice je 10? ven. Konstrukci vzhledu určuje sloupko-příčníkový obrácený systém, tzn. nosné hliníkové profily (sloupky a příčníky) jsou umístěny vně, zatímco z vnitřní strany je viditelný hladký skleněný povrch provedený technologií strukturálního zasklívání.

 

Sloupko-příčníkový skelet je projektován jako prvková konstrukce a proto všechny přípravné a spojovací práce jsou prováděny ve výrobním podniku. Příčníky jsou spojovány s polosloupky pomocí speciálních hliníkových spojů a stabilizačních šroubů, což umožňuje řádnou kompenzaci tepelné dilatace. Tepelná dilatace je provedena pomocí speciálních spojů ve spojení sloupek-sloupek. V systému je použito spojené schéma drenáže a ventilace tzn., že drenážní kanálky v profilech sloupků a příčníků jsou dodatečně spojeny a ve středu každého pole je umístěn společný drenážní a ventilační otvor.

 

Pro zajištění dobré tepelné izolace byl použit izolátor ze speciálního materiálu, výsledkem je, že Uf pro rám je 1,64 W/m2K.

 

Dodatečně bylo použito speciální centrální těsnění, které zlepšuje akusticko izolaci.

 

Sloupky i příčky byly projektovány pro potřeby tohoto projektu. Sloupy jsou umístěny co 2 400 mm. Konstrukce je upevněna pomocí hliníkových podpěr na vnější straně ocelových dílů. Výplň je tvořena izolačním dvojsklem, tzv. strukturálním zasklením. Šíře mezer je 20 mm.

 

Rohy budovy jsou provedeny jako celoskleněné.

 

Základní požadavky:

  • U2K pro izolační dvojskla Pirsu (strukturální zasklení)
  • Uf2K pro hliníkové profily
  • Rwmin = 40 dB

 

MB-SR100:PIRS, Úroveň +0,00

 

Fasáda přízemí je provedena jako závěsová zasklená průhlednými izolačními dvojskly o tloušťce 39 mm.

 

Viditelná vnější šíře sloupů: 100 mm sloupy střední, 50 mm sloupy krajní

 

Viditelná vnější šíře příček: 100 mm příčky střední, 50 mm příčky krajní.

 

Rozměry profilů jsou projektovány s požadavky stavební techniky, fyziky a statiky. Sloupy jsou rozmístěny co 1 200 mm. Konstrukce je upevněna pomocí hliníkových podpěr na vnější straně ocelových dílů. Charakteristickou vlastností této konstrukce je, že krycí a těsnící lišty jsou ve vodorovné linii.

 

Základní požadavky: 

  • U2K pro izolační dvojskla
  • Uf2K pro hliníkové profily
  • Rwmin = 40 dB

 

TERMINAL – byl použit systém MB-SR80Alumarc s.r.o. Lučina 8, 739 39 Lučina
Tel.: (+420) 558 689 004, Fax: (+420) 558 689 004, E-mail: info@alumarc.cz