Aluprof
Kontakt
Alumarc s.r.o.
Lučina 8
739 39 Lučina

E-mail:info@alumarc.cz
Obchodní zastoupení
Ke stažení
certifikat 1
Certifikace dle
ČSN EN ISO 9001

Aluprof

MB-SR50N EI požární

Požární fasáda MB-SR50N EI je určena ke konstrukci lehkých protipožárních obvodových plášťů, závěsných nebo vyplňujících, ve třídě požární odolnosti EI15, EI30, EI45 nebo EI60 (z exteriéru i interiéru) podle normy PN-EN 1364-3. Systém je klasifikován jako nerozšiřující oheň (NRO). 

 

Konstrukce vychází ze základního fasádního systému MB-SR50N. Požární odolnosti je dosaženo vyplněním sloupů a příček speciálními ohnivzdornými vložkami. Vložka se skládá z hliníkového profilu plnícího roli výztuže, který je pokryt deskami z ohnivzdorného materiálu.

 

V konstrukci jsou použity sloupy o hloubce 85–225 mm a příčky o hloubce 65–189,5 mm.

 

V systému se předpokládá využití spojení se styčnicemi příčky se sloupem, což umožňuje účinné odvádění vody a náležitou ventilaci prostorů mezi skleněnými tabulemi.

 

Pro dosažení optimální tepelné a zvukové izolace je využito nepřerušeného tepelného můstku (izolátoru) z HPVC a vyprofilovaného skelního těsnění z EPDM.

 

Skla nebo jiné výplně jsou nasazené v přiskelních drážkách utvořených z profilů sloupů a příček, a také přítlačné lišty. V přiskelních drážkách sloupů a příček je použita speciální bobtnající páska. Přítlačná lišta je připevněna k nosným profilům metrickým šroubem a podložkou z nerez oceli. Tento způsob zasklívání zajišťuje protipožární sklo nebo jinou výplň před vypadnutím z rámu během požáru. K výrobě úhlové stěny bylo použito speciálního těsnění.

 

Stěna protipožární fasády MB-SR50N EI by měla být vyrobena v souladu s projektem navrženým individuálně pro daný objekt. Na základě systémové dokumentace a statických výpočtů by měly být definovany hliníkové profily sloupů a příček, příslušenství k ukotvení sloupů ke konstrukci budovy a příček ke sloupům, schéma rozmístění bodů ukotvení konstrukce stěny ke konstrukci budovy.

 

V projektu by měly být vymezeny všechny ostatní materiály a dílčí části stěny, detaily spojů a těsnění mezi částmi stěny a konstrukcí budovy, a rovněž způsob ventilace a odvodnění stěny. S přihlédnutím k požadavkům vyplývajícím z funkce, lokalizace a geometrie budovy by stěna měla být navrhnuta tak, aby splňovala platné normy.

 

Maximální výška krycí stěny je závislá na parametrech odolnosti, které vychází ze statických výpočtů s tím, že konstrukce by měla být rozdělena na podlaží svislými tepelnými dilatacemi. Maximální vzdálenosti a rozpětí nosných profilů vyplývají ze statických výpočtů konstrukce a rozměrů výplní. Krycí stěna nemá omezení v oblasti délky použije-li se vodorovná dilatace.

 

Systém MB-SR50N EI byl úspěšně odzkoušen v Centrum stavebního inženýrství a.s., Zlín.Alumarc s.r.o. Lučina 8, 739 39 Lučina
Tel.: (+420) 558 689 004, Fax: (+420) 558 689 004, E-mail: info@alumarc.cz